prosím čekejte...

Chalupa Františka - ochrana spotřebitele

 1. Vymezení základních pojmů
  • Ubytovatelem se rozumí Františka Vráželová, adresa: Hovězí 12, 756 01 Hovězí, IČ 484 122 01
  • Ubytovacím prostorem či zařízením se rozumí objekt Chalupy Františka na adrese Horní Bečva 222, 756 57 Horní Bečva.  
  • Klientem se rozumí osoba identifikovaná dle údajů uvedených v závazné objednávce.
  • Objednávkou (rezervací) se rozumí závazná objednávka pobytu na Chalupě Františka. Tato objednávka musí být kompletní (obsahovat jméno a příjmení klienta, email, telefon, adresu trvalého bydliště, den příjezdu a počet nocí pobytu), jinak k ní ubytovatel nepřihlíží.
 2. Řešení sporů
  • V případě sporů ze smlouvy vzniklých se strany zavazují řešit spor mimosoudně vzájemnou dohodou.
  • Nebude-li na řešení sporu shoda, jsou k projednání sporu příslušné české soudy. 
  • Pokud je klient spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z této smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: www.coi.cz
  • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s ubytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u ubytovatele poprvé.